Livsvarig livrente

Løbende værdi 578091

I realkreditlovgivningen er opsat en række regler for, hvor store lån der må ydes i en ejendom i forhold til dens værdi lånegrænserhvor lang tid lånene må løbe løbetidog i hvilket omfang lånene må være afdragsfri. Særlig reglerne om lånegrænser og løbetider skal sammen med reglerne for værdiansættelse sikre, at ejendommens værdi såvel på kort som på langt sigt i størst muligt omfang modsvarer værdien af de obligationer, der bliver udstedt for lånet. Når et realkreditinstitut har fastsat værdien af den faste ejendom og skal fastlægge størrelsen af lånet, kan det alene ske inden for realkreditlovgivningens maksimale lånegrænser.

Aktiebeskatning

Ideen bag livrente er at indskyde gysser i en form for kollektiv afbetalingsordning sammen med mange andre mennesker. Den enkelte deler risiko og gevinst inklusive de andre. Vinderne er dem, der lever længe. Længere levealder, ønsket omkring tryghed og en fast månedlig produktion i hele livsfasen som pensionist har medført at flere vælger livrenten.

Løbende Lone

Lånegrænser løbetider og afdragsfrihed

Log på med NemID. Der skal ikke betales skat af arbejdsgiverens tilskud til kantineordningen, såfremt medarbejderen betaler mindst 15 kr. Et standardmåltid forstås som almindelige varme plus lune retter eller tre stykker smørrebrød.