Fælles turneringsregler

Den spilledag 234477

DGU bruger som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. Vi forlænger EGA-systemet i med få, men markante ændringer. I det nye Handicapsystem fra er der ingen handicapgrupper, og der er ingen begrænsninger mod at spille tællende 9- eller hullers runder for nogen spillergrupper. DGU ophæver derfor allerede i overgangsåret disse eksisterende begrænsninger i EGA-handicapsystemet. Men vi fortsætter i med den mulighed, som eksisterede i - nemlig at give Gruppe 1 mulighed for at aflevere markørgodkendte scorekort fra hullers EDS-lignende runder. På den måde sikrer vi, at denne gruppe stadig har mulighed for at registrere så mange scores som muligt, som vil indgå i beregningen af det nye handicap.

VII. Fastsættelse af kampe og kampes afvikling

Igen i har der ikke vist sig tilmeldinger nok i seniorturneringen til yderligere end 2 rækker. I veteran- plus superveteranturneringerne er der hhv. Generelt er det sådan, at en ny serie åbnes, når antallet af puljer pr. den laveste række overstiger Når dette igen bliver aktuelt i seniorturneringen plus i øvrigt også i superveteranturneringen, vil B-rækken her bliver sammensat med 8 puljer, og en C-række oprettes inklusive de resterende.

Turneringsreglement

Herhen gælder turneringsreglementet for DBU Jylland inklusive de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for denne serie. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én lejlighed. Ansøgningen rettes til DBU Fyn der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer vedkommende turnering til endelig godkendelse. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. Old Boys og Veteran: op indtil 3 spillere, der på spilledagen er op til 3 år for dyreunge — dog undtaget Old Boys Champion. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger pr., at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående sammen med de spillere, hvortil der efter § 8. Desuden med en imødekommelse afgøres om plus i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen.

Den spilledag ingen 329810

Spilleregler

Dame­da­gen spil­les hver ons­dag efter­mid­dag i som­mer­hal­vå­ret. Før­ste spil­le­dag er ons­dag den Sid­ste spil­le­dag er ons­dag den 2. Vi får besøg af her­re­da­gen ons­dag den Banen er luk­ket til juni­o­r­tur­ne­ring ons­dag den 3.