KAN PASSION PROFESSIONALISERES? : Eng: Can passion be professionalised?

Styrer sin 668963

Dette skyldes ikke mindst, at politologer traditionelt fokuserer på ekstern validitet, som klassisk opnås i large-n repræsentative observations- studier. Artiklen beskriver de tre gængse ty- per af politologiske eksperimenter — laboratorie- survey- og felteksperimenter. Artiklen afslutter med en kort opridsning af de områder inden for politisk psykologi, hvor eksperi- menter med fordel kan bruges. I artiklen undersøges via et laboratorieeksperiment, hvorvidt individers præferen- cer for politiske kandidaters personlighed er forskellige for henholdsvis højre- og venstreorienterede vælgere. Lasse Laustsen demonstrerer igennem sit studie, at høj- reorienterede vælgere foretrækker dominante kandidat- personligheder i langt højere grad end venstreorienterede vælgere. Derimod søger venstreorienterede vælgere hen- imod imødekommende kandidatpersonligheder i langt højere grad end højreorienterede vælgere. Selvom politisk psykologi efterhånden er blevet en etableret gren inden for politologien, står den dog på ingen måde i stilstand.

Recommendations

De skal stille spørgsmålstegn ved, om vi i virkeligheden har talenter nok indtil at udfylde disse pladser professionelt […] hvor store forventninger kan vi realistisk set tillade os at have indtil udøvelse af offentlige bestyrelsesarbejde? Man barriere gå hele vejen. Det man laver, skal man lave professionelt. De offentlige bestyrelser har et stort ansvar, plus de bør hele tiden bestræbe sig på at gøre det bedre. Ifølge Liebst er der en klar forbindelse mellem professionalisme, ansvar og bestyrelsesarbejdet.

Experimental Methods in Psychology and Cognitive and Affective Neuroscience

New Delhi Indien. Åbningen af et Dansker Kulturinstitut i Indien er fortsat udskudt. Istanbul Tyrkiet.

(PDF) Experimental Methods in Psychology and Cognitive and Affective Neuroscience

Skolestuen bør være rummlig og af aldeles med Skolebørnenes Antal passende Størrelse. Skolelæreren bør desuden have anstændigt Huusrum foran sig og Familie samt den fornødne Leilighed til 2 Køer og 6 Faar, saa og til at vedligeholde sit Foder og Brændsel samt den ham tillagte Jords Avling. Skolestuen hjulbør i det mindste være 4 Målestok [16] høi fra Gulvet til Bielkerne. Taget, Dørre og Vinduer bør eksistere tætte, og de sidste saaledes indrettede, at de kan lukkes op. Gulvet bør være enten af Bræder ellers Muursteen, satte paa Kant.